Trendrapport 2022
Formgivning av rapport för Placebrander   Uppdrag: Formge ett vanligt textdokument så att den blir roligare att läsa. Alla snygga illustrationer är gjorda av Björn Öberg.   Klicka här för att se hela rapporten.
PREV NEXT