Trendrapport 2022 & 2023
Formgivning av rapport för Placebrander   Uppdrag: Formge ett vanligt textdokument så att den blir roligare att läsa. Alla snygga illustrationer är gjorda av Björn Öberg. Klicka här för att se hela rapporten från 2022. Klicka här för att se hela rapporten från 2023.
PREV NEXT